Počet záznamů: 1

POLMAT library now within Symbolic Math Toolbox for Matlab in multidimensional systems computations

 1. 1.
  0326962 - UTIA-B 2010 RIV GR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Augusta, Petr - Hurák, Z.
  POLMAT library now within Symbolic Math Toolbox for Matlab in multidimensional systems computations.
  [Knihovna POLMAT nyní v Symbolickém tulboxu pro Matlab pro výpočty svícerozměrnými systémy.]
  Proceedings of the 6th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki: IEEE, 2009 - (Karampetakis, N.; Galkowski, K.; Rogers, E.), s. 55-57. ISBN 978-1-4244-2798-7.
  [International Workshop on Multidimensional (nD) Systems 2009 (nDS 09). Thessaloniki (GR), 29.06.2009-01.07.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Multidimensional systems * polynomial methods * matrix polynomial equations
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://nds09.web.auth.gr/

  This paper demonstrates convenient use of freely available Polmat library for computations with transfer function models of multidimensional systems within Matlab environment. Polmat functions rely on MuPAD, a computer algebra system, which has become the core engine for symbolic computations in Matlab. Basic manipulations with multivariate two-sided polynomials are illustrated, test of stability of spatially distributed systems and solution of linear (Diophantine) equations with multivariate polynomials are demonstrated by means of a few examples.

  Článek ukazuje výhody používání volně dostupné knihovny Polmat pro výpočty s přenosovými funkcemi vícerozměrných systémů uvnitř prostředí Matlab. Funkce Polmatu se spoléhají na počítačový algebraický systém MuPAD, který se nedávno stal jádrem symbolických výpočtů v Matlabu. Ukázky formou příkladů zahrnují základní operace s víceproměnnými oboustrannými polynomy, testování stability systému s rozloženými parametry a řešení lineárních (Diofantových) rovnic s víceproměnnými polynomy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173880