Počet záznamů: 1

Serotonin-depleted rats are capable of learning in active place avoidance, a spatial task requiring cognitive coordination

 1. 1.
  0326938 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Petrásek, Tomáš - Stuchlík, Aleš
  Serotonin-depleted rats are capable of learning in active place avoidance, a spatial task requiring cognitive coordination.
  [Potkani se serotoninovou deplecí jsou schopni učení aktivnímu vyhýbání se místu, prostorové úloze vyžadující kognitivní koordinaci.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 2 (2009), s. 299-303 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA ČR(CZ) GA309/09/0286
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: serotonin * memory * learning
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  The paper shows that 5-HT-depleted rats are able to manage the active place avoidance task. The results suggest that despite serotonin is clearly involved in cognition in humans; it appears not to be involved in cognitive coordination in rats

  Článek ukazuje, že po serotoninové depleci (vyprázdnění zásob) jsou laboratorní potkani schopni učit se úlohy vyhýbání se místu. To naznačuje, že ačkoliv je serotonin klíčový pro kognitivní funkce u lidí, hraje omezenou roli v procesu kogntiivní koordinace u potkanů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173865