Počet záznamů: 1  

Leaf anatomy during leaf development of photoautotrophically in vitro -grown tobacco plants as affected by growth irradiance

 1. 1. 0326937 - FGU-C 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Radochová, Barbora - Tichá, I.
  Leaf anatomy during leaf development of photoautotrophically in vitro -grown tobacco plants as affected by growth irradiance.
  [Vliv růstové ozářenosti na anatomii listu v průběhu jeho vývoje u fotoautotrofně in vitro rostoucích rostlin tabáku.]
  Biologia Plantarum. Roč. 53, č. 1 (2009), s. 21-27 ISSN 0006-3134
  Grant ostatní:Univerzita Karlova(CZ) 100/1998; Univerzita Karlova(CZ) 96/1998; EC(XE) ERBCIPACT930115; Volkswagen-Stiftung(DE) I/68918
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: in vitro * leaf development * chloroplast
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 1.656, rok: 2009

  High irradiance during in vitro cultivation accelerated leaf development of photoautotrophically grown tobacco plants, and lead to some typical adaptations known in sun leaves of in vivo plants. However, relative abundance of chloroplasts in both palisade and spongy parenchyma cells considerably decreased during leaf development indicating that photoautrophic in vitro cultivation could be limiting for chloroplast formation and consequently for development of the photosynthetic apparatus

  Vysoká ozářenost během in vitro kultivace urychlila vývoj listu fotoautotrofně rostoucích rostlin tabáku a vedla k některým adaptacím známým u slunných listů in vivo rostlin. Relativní zastoupení chloroplastů v buňkách palisádového a houbového parenchymu však během vývoje listu výrazně klesalo, což naznačuje, že fotoautotrofní in vitro kultivace může být limitující pro formování chloroplastů a následně pro vývoj fotosyntetického aparátu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173864