Počet záznamů: 1  

Role of allatostatin-like factors from the brain of Tenebrio molitor females

 1. 1. 0326936 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wasielewski, O. - Skonieczna, M. - Kodrík, Dalibor
  Role of allatostatin-like factors from the brain of Tenebrio molitor females.
  [Úloha allatostatinových faktorů z mozku samic Tenebrio molitor.]
  Archives of Insect Biochemistry and Physiology. Roč. 71, č. 4 (2009), s. 223-235 ISSN 0739-4462
  Grant ostatní:State Committee for Scientific Research(PL) 3P04C03724; State Committee for Scientific Research(PL) 2P04C04928
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: allatostatin * gonadotropic cycle * neural tissues
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.381, rok: 2009

  The effect of brain extract from females of freshly emerged Tenebrio molitor on ovary, oocyte development, total protein content of hemolymph, and ovary was studied in 4-day-old adult mealworm females. Injections of ligated females, with 2-brain equivalents on day 1 and 2 after adult emergence strongly inhibited ovarian growth and oocyte development. At day 4, ligated and injected females did not develop their ovaries and pre-vitellogenic oocytes were not found. The changes in ovarian development correlated with an increase in the concentration of soluble proteins in the hemolymph as compared with controls. Additionally, a strong reduction of total protein content in ovarian tissue was observed. There are indications (chromatographic, immunological) that that allatostatin-like brain factor(s) are responsible for the activities.

  Tématem práce byla studie role mozkového extraktu z čerstvě svlečených samic Tenebrio molitor na vývoj ovárií a oocytů, a množství celkových proteinů v hemolymfě u samic 4 dny po imaginální ekdysi. Injekce mozkových extraktů do ligaturovaných samic 1 – 2 dny starých silně inhibovala růst a vývoj oocytů, injekce do samic 4 dny starých způsobila zastavení vývoje ovarií a absenci previtelogenního stádia. Změny v ovariálním vývoji korelovaly se zvýšením koncentrace proteinů hemolymfy. Navíc bylo zjištěno značné snížení obsahu proteinů v ovariiích experimentálních samic. Další pokusy naznačily (HPLC, ELISA), že za změny pravděpodobně odpovídá existence allatostatinových faktorů z mozku samic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173863