Počet záznamů: 1  

Morphology and optical responses of SERS active .pi.-conjugated poly(N-ethyl-2-ethynylpyridinium iodide)/Ag nanocomposite systems

 1. 1. 0326929 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Dammer, Ondřej - Vlčková, B. - Procházka, M. - Sedláček, J. - Vohlídal, J. - Pfleger, Jiří
  Morphology and optical responses of SERS active .pi.-conjugated poly(N-ethyl-2-ethynylpyridinium iodide)/Ag nanocomposite systems.
  [Morfologie a optická odezva SERS aktivních nanokompozitních systémů .pi.-konjugovaného poly(N-ethyl-2-ethynylpyridinium iodid)u s Ag nanočásticemi.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 11, č. 26 (2009), s. 5455-5461 ISSN 1463-9076
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: enhanced raman-scattering * ionic polyacetylenes * polymerization
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.116, rok: 2009

  The influence of the poly(N-ethyl-2-ethynylpyridinium iodide) (PEEP-I) concentration on the morphology and optical properties of nanocomposite systems prepared by mixing the polymer solution with a hydrosol of ca. 9 nm Ag nanoparticles (NPs) was investigated by a combination of surface plasmon extinction (SPE) measurements, transmission electron microscope (TEM) imaging and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). The PEEP-I concentration was found to have a strong impact on the assembly of Ag NPs and, consequently, on the optical responses of the composite systems.

  Byl studován vliv poly(N-ethyl-2-ethynylpyridinium iodid)u na morfologii a optické vlastnosti nanokompozitních systémů obsahujících Ag nanočástice o středním průměru 9 nm. Bylo zjištěno, že koncentrace polymeru významně ovlivňuje morfologii souboru nanočástic a v důsledku toho i jejich optickou extinkci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173859