Počet záznamů: 1

A comparison of two Fem-based methods for the solution of the nonlinear output regulation problem

 1. 1.
  0326913 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Rehák, Branislav - Čelikovský, Sergej - Ruiz-León, J. - Orozco-Mora, J.
  A comparison of two Fem-based methods for the solution of the nonlinear output regulation problem.
  [Porovnání dvou metod pro řešení problému nelineární regulace výstupu, které jsou založené na konečných prvcích.]
  Kybernetika. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 427-444 ISSN 0023-5954
  Grant CEP: GA ČR GP102/07/P413; GA ČR(CZ) GA102/08/0186
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: nonlinear output regulation * singularly perturbed equation * byroscope
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  Impakt faktor: 0.445, rok: 2009

  The regulator equation is the fundamental equation whose solution must be found in order to solve the output regulation problem. It is a system of first-order partial differential equations (PDE) combined with an algebraic equation. The classical approach to its solution is to use the Taylor series with undetermined coe±cients. In this contribution, another path is followed: the equation is solved using the finite-element method which is, nevertheless, suitable to solve PDE part only. This paper presents two methods to handle the algebraic condition: the first one is based on iterative minimization of a cost functional defined as the integral of the square of the algebraic expression to be equal to zero.

  Rovnice regulátoru je základní rovnice pro úlohu regulace výstupu. Tato rovnice je systémem parciálních diferenciálních rovnic (PDE) prvního řádu kombinovaných s algebraickou podmínkou. Klasický přístup k jejímu řešení je použití Taylorových řad s neurčitými koeficienty. V našem příspěvku sledujeme odlišnou cestu: rovnice je řešena pomocí metody konečných prvků. Ta je nicméně použitelná pouze pro řešení části obsahující PDE. Tento článek představuje dvě metody pro práci s algebraickou podmínkou: jedna je založena na iterativní minimalizaci cenového funkcionálu, který je definován jako integrál druhé mocniny algebraického výrazu, jenž se má rovnat nule. Druhá metoda je založena na převedení algebraicko-diferenciální rovnice na systém singulárně perturbovaných parciálních diferenciálních rovnic. Obě metody jsou porovnány a jsou prezentovány výsledky simulací včetně on-line implementace řízení některých prakticky motivovaných laboratorních modelů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173851
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0326913.pdf1719.2 KBVydavatelský postprintpovolen