Počet záznamů: 1

Modelling mate-finding Allee effects and populations dynamics, with applications in pest control

 1. 1.
  0326743 - BC-A 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Boukal S., David - Berec, Luděk
  Modelling mate-finding Allee effects and populations dynamics, with applications in pest control.
  [Matematické modely Alleeho jevu způsobeného hledáním reprodukčních partnerů a jejich aplikace v kontrole škůdců.]
  Population Ecology. Roč. 51, č. 3 (2009), s. 445-458 ISSN 1438-3896
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600070602
  Grant ostatní:EU Research Training Network FishACE(BE) MRTN-CT-2004-005578
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: culling * efficiency * natural enemies
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.539, rok: 2009

  In this paper, we review how mate-finding Allee effects enter simple population dynamical models. We further explore interactions between the mate-finding Allee effect and other mechanisms relevant to pest-control strategies: release of natural enemies, sterile male release, and culling. We focus primarily on eradication thresholds; our simple models show that most of the strategies yield similar results, and depending on the costs, one strategy or a combination of several can lead to the most efficient control.

  V tomto článku se zabýváme způsoby, jak zahrnout Alleho jev způsobený hledáním reprodukčních partnerů do jednoduchých modelů populační dynamiky. Dále se zabýváme interakcemi mezi tímto jevem a dalšími mechanismy nalézajícími uplatnění při kontrole škůdců: vypouštění přirozených nepřátel, metoda sterilních samců a přímé hubení. Zaměřujeme se přitom hlavně na kritické hodnoty populací vedoucí k likvidaci škůdce. Z našich modelů vyplývá, že většina strategií vede ke kvalitativně podobným výsledkům a jako nejefektivnější může v závislosti na nákladech být použití jediné strategie nebo kombinace několika z nich.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173752