Počet záznamů: 1  

The role of water in structural changes of poly(N-isopropylacrylamide) and poly(N-isopropylmethacrylamide) studied by FTIR, Raman spectroscopy and quantum chemical calculations

 1. 1. 0326730 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dybal, Jiří - Trchová, Miroslava - Schmidt, Pavel
  The role of water in structural changes of poly(N-isopropylacrylamide) and poly(N-isopropylmethacrylamide) studied by FTIR, Raman spectroscopy and quantum chemical calculations.
  [Role vody ve strukturních změnách poly(N-isopropylakrylamidu) and poly(N-isopropylmethakrylamidu) studovaná FTIR, Ramanovou spektroskopií a kvantově chemickými výpočty.]
  Vibrational Spectroscopy. Roč. 51, č. 1 (2009), s. 44-51 ISSN 0924-2031
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/0425; GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: poly(N-isopropylacrylamide) * poly(N-isopropylmethacrylamide) * FTIR
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.931, rok: 2009

  Temperature-induced phase transition in water solutions of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) and poly(N-isopropylmethacrylamide) (PNIPMAM) have been studied by ATR FTIR and Raman spectroscopy in combination with quantum chemical calculations. The presence or absence of the a-methyl group has a strong effect on the physical structure of water solutions.

  Teplotně indukovaný fázový přechod ve vodných roztocích poly(N-isopropylakrylamidu) a poly(N-isopropylmethakrylamidu) byl studován pomocí ATR FTIR a Ramanovy spektroskopie v kombinaci s kvantově chemickými výpočty. Přítomnost nebo nepřítomnost methylové skupiny má silný vliv na fyzikální strukturu vodných roztoků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173741