Počet záznamů: 1  

Impact of Bt potatoes on non-target arthropods

 1. 1. 0326719 - BC-A 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Nedvěd, Oldřich - Spitzer, Lukáš - Kalushkov, P.
  Impact of Bt potatoes on non-target arthropods.
  [Vliv Bt-modifikovaných brambor na necílové členovce.]
  White Book: Genetically Modified Crops. České Budějovice: Biology Centre of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009 - (Sehnal, F.; Drobník, J.), s. 67-67. ISBN 978-80-86668-05-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Bt potatoes
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  Community composition and abundance of epigeic arthropods (spiders and ground beetles) caught to pitfall traps and of ladybirds sampled on plants were compared between conventional and GMO potatoes in Bulgaria. The two plots either did not differ or both abundance and species richness were higher in GMO plots. Potato cultivar had no effect on development of ladybirds fed with aphids from potatoes in laboratory.

  Složení společenstev a abundance pozemních členovců (pavouků a střevlíků) chytaných do zemních pastí a slunéček sbíraných na rostlinách byly srovnávány na polích konvečních a geneticky modifikovaných (GMO) brambor v Bulharsku. Oba typy ploch se buď nelišily, anebo na ploše GMO byla vyšší abundance i druhová bohatost. Typ brambor neměl žádný vliv na vývoj slunéček krmených mšicemi z brambor v laboratoři.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173733