Počet záznamů: 1  

Creep of high-strength Mg-Ni-Y-RE alloys

 1. 1. 0326699 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Milička, Karel - Peréz, P. - Dobeš, Ferdinand - Garcés, G. - Adeva, P.
  Creep of high-strength Mg-Ni-Y-RE alloys.
  [Creep slitin Mg-Ni-Y-RE o vysoké pevnosti.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. 510-511, Sp. Iss. (2009), s. 377-381 ISSN 0921-5093.
  [International Conference of Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures /11./. Bad Berneck, 04.05.2008-09.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/1354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: magnesium alloys * creep * Back stress concept * creep mechanisms
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  The creep behavior of novel magnesium-base alloys was investigated in the temperature interval between 473 and 623 K. The alloy Mg96Ni3Y1.5CeMM1.5 (wt.%) was produced by two different processing techniques: (i) casting and subsequent hot extrusion at 673K, and (ii) a casting and powder metallurgy procedure involving cold isostatic pressing of atomized powders and hot extrusion at 673K. Compressive creep tests with stepwise loading were used for analyses of the creep behavior. The treatment procedure of the alloy does not influence its creep resistance substantially. Detailed analyses of the stress dependences of the creep rate have shown that they can be described by the Garofalo sinh relationship modified for the back stress concept.

  Creep chování moderních slitin na bázi hořčíku bylo studováno v teplotním intervalu 473 až 623 K. Slitina Mg96Ni3Y1.5CeMM1.5 (wt.%) byla vyrobena dvěma různými technikami: (1) litím a následným protlačováním za teploty 673K, a (2) litím a práškově metalurgickým postupem zahrnujícím izostatické lisování atomizovaných prášků a protlačování při teplotě 673K. Tlakové creepové zkoušky se stupňovitým zatěžováním byly použity pro analýzu creepového chování. Postup výroby slitiny neovlivňuje výrazněji creepovou odolnost. Detailní analýzy napěťových závislostí rychlosti creepu ukázaly, že mohou být popsány Garofalovou sinh rovnicí modifikovanou pomocí koncepce zpětného napětí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173717