Počet záznamů: 1

Assimilation of the radar-derived water vapour mixing ratio into the LM COSMO model with a high horizontal resolution

 1. 1.
  0326691 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sokol, Zbyněk - Řezáčová, Daniela
  Assimilation of the radar-derived water vapour mixing ratio into the LM COSMO model with a high horizontal resolution.
  [Asimilace směšovacího poměru vodní páry odvozeného z radarových měření do modelu LM COSMO s vysokým horizontálním rozlišením.]
  Atmospheric Research. Roč. 92, č. 3 (2009), s. 331-342 ISSN 0169-8095.
  [International workshop on precipitation in urban areas /7./. St. Moritz, 07.12.2006-10.12.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0905; GA MŠk OC 112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Precipitation * Local convective storm assimilation * Radar reflectivity * NWP model
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009

  We describe the application of the WVC (Water Vapour Correction) method to assimilate radar reflectivity into the NWP (Numerical Weather Prediction) Local Model COSMO (LM; version 3.18) with a horizontal resolution of 2.8 km. The method is applied to five severe convective events and compared with the latent heat nudging method (LHN). Results show that in most studied cases, both methods can forecast precipitation development three hours ahead, which is approximately the life cycle length of studied storms, and that the assimilation significantly improves precipitation forecasts obtained by the NWP model. The results show that WVC yields better results than LHN in some cases and could be a good alternative to LHN.

  V práci je popsána metoda asimilace WVC (Water Vapour Correction) radarové odrazivosti do NWP modelu Local Model COSMO (LM; version 3.18) s horizontálním rozlišením 2,8 km. Metoda je testována na pěti případech silných konvektivních srážek a je porovnána s metodou asimilace latent heat nudging method (LHN). Výsledky ukazují, že obě metody zpravidla výrazně zlepšují předpověď vývoje srážek na následující tři hodiny, což přibližně odpovídá délce vývojovému cyklu silných konvektivních srážek, ve srovnání s předpovědí bez asimilace. V některých případech WVC metoda dávala lepší výsledky než LHN.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173711