Počet záznamů: 1

Operational 0–3 h probabilistic quantitative precipitation forecasts: Recent performance and potential enhancements

 1. 1.
  0326690 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sokol, Zbyněk - Kitzmiller, D. - Pešice, Petr - Guan, S.
  Operational 0–3 h probabilistic quantitative precipitation forecasts: Recent performance and potential enhancements.
  [Provozní pravděpodobnostní kvantitativní předpověď srážek na 0-3 h: Současný stav a potenciální zlepšení.]
  Atmospheric Research. Roč. 92, č. 3 (2009), s. 318-330 ISSN 0169-8095.
  [International workshop on precipitation in urban areas /7./. St. Moritz, 07.12.2006-10.12.2006]
  Grant CEP: GA MŠk 1P05ME748
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Precipitation * Prediction * Convection * Radar * Nowcasting
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009

  The NOAA NationalWeather Service has maintained an automated, centralized 0–3 h prediction system for probabilistic quantitative precipitation forecasts since 2001. This advective-statistical system (ADSTAT) produces probabilities that rainfall will exceed multiple threshold values up to 50 mm at some location within a 40-km grid box. Operational characteristics and development methods for the system are described. Although development data were stratified by season and time of day, ADSTAT utilizes only a single set of nation-wide equations that relate predictor variables derived from radar reflectivity, lightning, satellite infrared temperatures, and numerical prediction model output to rainfall occurrence. A verification study documented herein showed that the operational ADSTAT reliably models regional variations in the relative frequency of heavy rain events.

  NOAA National Weather Service provozuje od roku 2001 automatizovaný centralizovaný systém předpovědi srážek na 0–3 h. Tento statistický advekční systém (ADSTAT) dává pravděpodobnosti, že Srážka v některém místě v oblasti 40 km x 40 km překročí zadaný práh až do hodnoty 50 mm. Článek popisuje daný systém a jeho vývoj. V současné době je použit pouze jeden model pro celé území USA, který využívá prediktory odvozené z radarových, družicových, bleskových a NWP modelových dat. Dále je ukázáno, že využití regionálních modelů může zlepšit plošnou variabilitu srážek v zájmovém území.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173710