Počet záznamů: 1

Combining numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the Czech Republic

 1. 1.
  0326665 - BU-J 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Petřík, Petr - Dostálek, J. - Neuhäuslová, Zdenka
  Combining numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the Czech Republic.
  [Kombinace numerických a tradičních přístupů klasifikace společenstev na příkladu společenstev invadovaných Echinops sphaerocephalus v ČR.]
  Phytocoenologia. Roč. 39, č. 2 (2009), s. 253-264 ISSN 0340-269X
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA AV ČR IAA6005202
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: alien species * phytosociology * ruderal vegetation
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.674, rok: 2009

  Employing the expert system first, core communities at the level of association characterized by diagnostic species were chosen and then other out-of-rank-syntaxa could be classified deductively. To classify ruderal vegetation that have no association-diagnostic species, a combination of the formalized Cocktail-based definitions and diagnostic species-based deductive approach is suggested.

  Při použití expertního systému byla nejdříve klasifikována dobře vyhraněná společenstva na úrovni asociací a charakterizovaná diagnostickými druhy. Poté mohly být deduktivně klasifikovány porosty s Echinops sphaerocephalus. Pro klasifikaci ruderálních porostů je doporučena kombinace formalizované klasifikace pomocí definic metodou Cocktail a deduktivního způsobu založeného na diagnostických druzích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173697