Počet záznamů: 1

The divergence theorem for divergence measure vectorfields on sets with fractal boundaries

 1. 1.
  0326619 - MU-W 2010 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Šilhavý, Miroslav
  The divergence theorem for divergence measure vectorfields on sets with fractal boundaries.
  [Divergenční věta pro vektorová pole s divergencí mírou na množinách s fraktální hranicí.]
  Mathematics and Mechanics of Solids. Roč. 14, č. 5 (2009), s. 445-455 ISSN 1081-2865
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: divergence measure vectorfields * fractals * divergence theorem
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.065, rok: 2009

  The paper uses the product rule for the product of the divergence measure by a function from with bounded derivative established earlier to prove the divergence theorem for the divergence measure vectorfields on bounded open sets.

  Článek využívá součinové pravidlo pro součin vektorového pole s divergencí mírou s funkcí s omezenou derivací k důkazu divergenční věty pro omezené otevřené množiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173666