Počet záznamů: 1  

Additions to the montane lichen flora of Sweden

 1. 1. 0326574 - BU-J 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Svensson, M. - Palice, Zdeněk
  Additions to the montane lichen flora of Sweden.
  [Dodatky k horské lichenoflóře Švédska.]
  Graphis Scripta. Roč. 21, - (2009), s. 23-32 ISSN 0901-7593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Sweden * new records * montane lichens
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Cladonia imbricarica, Lecidea commaculans, Micarea paratropa, Staurothele geoica and Verrucaria consociata are reported as new to Sweden based on collections from Härjedalen and Torne Lappmark. New provincial records or new localities are given for a further 21 species. Brief notes on ecology and distribution are included.

  Cladonia imbricarica, Lecidea commaculans, Micarea paratropa, Staurothele geoica a Verrucaria consociata jsou hlášeny nově pro Švédsko na základě sběrů z provincií Härjedalen a Torne Lappmark. Nové provinční údaje či nové lokality jsou udávány pro dalších 21 druhů. Krátké poznámky k ekologii a rozšíření jsou zahrnuty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173637