Počet záznamů: 1

Laser triggered single streamer in a pin-to-pin coplanar dielectric barier discharge

 1. 1.
  0326555 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ambrico, P. F. - Ambrico, M. - Šimek, Milan - Colaianni, A. - Dilecce, G. - De Benedictis, S.
  Laser triggered single streamer in a pin-to-pin coplanar dielectric barier discharge.
  [Laserem spouštěný streamer v koplanárním barierovém výboji v geometrii hrot-hrot.]
  Applied Physics Letters. Roč. 94, č. 23 (2009), s. 231501-231501 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Coplanar barier discharge * laser * alumina * trapped electrons
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  The effect of laser light interaction with alumina surface of a single filament coplanar dielectric barrier discharge has been investigated. It has been found that for laser photon energy lower than the pure alumina photoelectron emission threshold, the laser beam was effective in triggering single streamer discharge below regular ignition voltage threshold. This work demonstrates that triggering of the filamentary discharge occurs due to the laser induced extraction of electrons originally trapped by the plasma radiation at the dielectric surface; the trap energy levels lower than the dielectric band gap explain the easier electron detrapping due to incident laser photons.

  Byla zkoumána interakce laser-povrchový AC DBD výboj v dusíku za atmosférického tlaku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173625