Počet záznamů: 1  

Electrochromic devices employing methacrylate-based polymer electrolytes

 1. 1. 0326522 - UACH-T 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Reiter, Jakub - Krejza, O. - Sedlaříková, M.
  Electrochromic devices employing methacrylate-based polymer electrolytes.
  [Elektrochromní zařízení s polymerními elektrolyty na bázi methakrylátů.]
  Solar Energy Materials and Solar Cells. Roč. 93, č. 2 (2009), s. 249-255 ISSN 0927-0248
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400320701; GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: polymer electrolyte * electrochromism * methacrylate
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 3.858, rok: 2009

  Poly(ethyl methacrylate) and poly(2-ethoxyethyl methacrylate) based polymer gel electrolytes with entrapped solutions of lithium perchlorate in propylene carbonate were prepared by UV initiated polymerization and were successfully tested as ionic conductors in the electrochromic device FTO/WO3/Li+-electrolyte/V2O5/FTO with the transmittance change to be 30 - 45 % at 634 nm.

  Polymerní gelové elektrolyty na bázi ethyl a 2-ethoxyethyl methakrylátu s ukotvenými roztoky chloristanu lithného v propylenkarbonátu byly připraveny UV iniciovanou polymerizací a úspěšně otestovány jako iontové vodiče v elektrochromních zařízeních FTO/WO3/Li+-elektrolyt/V2O5/FTO s řiditelnou změnou optické propustnosti 30-45 % při 634 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173603