Počet záznamů: 1  

Investigations of plasma jet interaction with ambient gases by multi-frame interferometric and X-ray pinhole camera systems

 1. 1. 0326499 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Nicolai, P. - Stenz, Ch. - Tikhonchuk, V.T. - Kálal, M. - Ullschmied, Jiří - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Klír, D. - Kravárik, J. - Kubeš, P. - Pisarczyk, P.
  Investigations of plasma jet interaction with ambient gases by multi-frame interferometric and X-ray pinhole camera systems.
  [Výzkum interakce plazmového jetu s okolním plynem pomocí vícekanálového interferometrického systému a rentgenové dírkové kamery.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 27, č. 1 (2009), s. 115-122 ISSN 0263-0346
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: Laser-plasma interaction * PALS laser * plasma jets * jet interaction with ambient * shock waves * laser interferometry
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 4.420, rok: 2008

  Interaction of laser driven plasma jets with He and Ar gas puffs was investigated experimentally by means of a three-frame laser interferometer-shadowgraph and a four-frame X-ray pinhole camera. High-speed well-collimated plasma jets were generated on massive planar Cu targets by the 3rd harmonic 100-J beam of the PALS iodine laser facility. Plasma jet formation and various types of the observed shocks generated by a penetrating plasma jet in the target gas are discussed in detail.

  Interakce laserem vytvářených plazmových jetů s He a Ar plynovými terčíky byla studována experimentálně pomocí tříkanálového laserového interferometru-stínografu a čtyřsnímkové rentgenové dírkové kamery. Vysokorychlostní dobře zkolimované plazmové jety byly generovány na masívních rovinných Cu terčích 100-J svazkem na 3. harmonické jódového laserového systému PALS. Detailně jsou diskutovány procesy formování plazmového jetu a různé typy pozorovaných rázových vln, vytvářených pronikajícím plazmovým jetem v terčovém plynu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173588