Počet záznamů: 1

Zatěžovací procesy s různými spektrálními vlastnostmi pro únavovou životnost

 1. 1.
  0326494 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Balda, Miroslav
  Zatěžovací procesy s různými spektrálními vlastnostmi pro únavovou životnost.
  [Loading processes with various spectral properties for fatigue tests.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 20-21. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/09/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fatigue test * combined loading * spectral properties
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Příspěvek popisuje metody pro generování Gaussovských procesů s předepsaným tvarem výkonové spektrální hustoty a jejich implementaci na elektrohydraulické zkušební stroje pro kombinované zatěžování.Trubkové vzorky byly zatěžovány při různých kombinacích náhodného tahu-tlaku a krutu.Poněvadž zatěžovací stroj neintepretuje procesy přesně nýbrž s nějakou chybou,byly procesy měřeny,iterovány a vyjádřeny poškozujícími napětími a jejich spektálními vlastnostmi.

  The paper describes mothods used for generating of Gaussian proceses with prescribed spectral densities and their implementation on electro-hydraulic testing machines for combined loading. Tube speciments were loaded by random forces and in torgue by diferent proceses. Since the machine does not interpret input proceses precisely, the actual proceses were measured, iterated and procesed into a complex damaging stres and its spectral properties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173584