Počet záznamů: 1  

Vliv statického předpětí při kombinovaném náhodném zatěžování

 1. 1. 0326487 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Jaroslav - Balda, Miroslav - Fröhlich, Vladislav
  Vliv statického předpětí při kombinovaném náhodném zatěžování.
  [An influence of prestress by combined random loading.]
  Dynamika strojů 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Pešek, L.), s. 125-132. ISBN 978-80-87012-16-1.
  [Dynamika strojů 2009. Praha (CZ), 03.02.2009-04.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fatigue test * combined loading * mean stress
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Příspěvek se zabývá vlivem statického zatížení působícím v kombinaci s náhodně působícím krutem v případě trubkových vzorků vyrobených z materiálu 11523.1.Byl nalezen vztah pro výpočet únavové životnosti udávající závislost počtu zatěžovacích bloků náhodně působícího krutu jako funkci směrodatné odchylky špiček.Aplikace dává velmi přesné výsledky při výpočtu únavového života.

  The contribution deals with findings concerning an influence of static load in combination with random dynamic torgue on fatigue life of tube specimens made out of the steel ČSN 411523.1. A generalized formula has been found for fatigue life expressed in a number of loading blocks of torgue process as a function of its standard deviation. It joins both components of the combined loading in one expression. The formula yields very precise estimates of fatigue lives.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173579