Počet záznamů: 1

Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains

 1. 1.
  0326474 - UTIA-B 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sladký, Karel
  Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains.
  [Markovské rozhodovací procesy s omezeními za rizika.]
  Operations Research Proceedings 2008. Berlin: Springer, 2009 - (Fleischmann, B.; Borgwardt, K.; Klein, R.; Tuma, A.), s. 363-368. ISBN 978-3-642-00141-3.
  [Operations Research 2008. Augsburg (DE), 03.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GA402/07/1113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Markov decision chains * exponential utility functions * constraints
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  For a classical Markov decision chain we suppose that the streams of transition rewards are evaluated by an exponential utility function. Attention is focused on the asymptotic properties of the expected utility and the corresponding certainty equivalents if the optimal values considered with respect to transition rewards must fulfill certain additional constraint on the expected utility or the certainty equivalent generated by different transition rewards. Our analysis is based policy iterations applied on a collection of nonnegative matrices arising in the recursive formulas for the growth of expected utilities.

  Pro markovský rozhodovací proces se předpokládá, že náhodné posloupnosti obdržených výnosů jsou vyhodnocovány pomocí exponenciální užitkové funkce. Vyšetřují se limitní vlastnosti očekávané hodnoty užitkové funkce i odpovídajího ekvivalentu za jistoty za podmínky, že optimální hodnoty musí splňovat určitá omezení. Optimální řízení lze pak nalézt iterativním postupem v souboru nezáporných matic sestrojených pomocí vztahů pro růst očekávaného užitku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173570