Počet záznamů: 1  

Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures

 1. 1. 0326470 - SOU-Z 2010 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
  Večerník, Jiří
  Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures.
  [Česká společnost v letech 2000: zpráva o socio-ekonomických politikách a strukturách.]
  Praha: Academia, 2009. 286 s. ISBN 978-80-200-1750-5
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/1369
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social policy * labour market * income inequalities
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Social report which informs about the development during the two decades in the fields of employment and social policies, earnings and income inequalities, social structures with attention to the situation of the middle class, pensioners and the poor, and socio-economic values with regard to work and consumer values. The aim is to provide a documented picture of Czech society using statistical and sociological surveys and other sources, seeking also systemic changes behind quantitative shifts.

  Sociální zpráva informující o vývoji za minulá dvě desetiletí v oblastech zaměstnanosti a sociálních politik, mzdových a příjmových rozdílů, sociálních strukturách se zaměřením na situaci střední třídy, důchodců a chudých, a socio-ekonomických hodnotách s ohledem na pracovní a konzumní hodnoty. Cílem je poskytnout dokumentovaný obraz české společnosti s využitím statistických a sociologických výzkumů a dalších pramenů, při sledování systémových změn za kvantitativními posuny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173567