Počet záznamů: 1  

Isosteric heats of adsorption of carbon dioxide on zeolite MCM-22 modified by alkali metal cations

 1. 1. 0326443 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zukal, Arnošt - Pawlesa, Justyna - Čejka, Jiří
  Isosteric heats of adsorption of carbon dioxide on zeolite MCM-22 modified by alkali metal cations.
  [Izosterická adsorpční tepla oxidu uhličitého na zeolitu MCM-22 modifikovaném kationty alkalických kovů.]
  Adsorption-Journal of the International Adsorption Society. Roč. 15, č. 3 (2009), s. 264-270 ISSN 0929-5607
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: MCM-22 zeolite * alkali metal cation * exchange * CO2 adsorption * isosteric heat of adsorption
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.580, rok: 2009

  Adsorption isotherms of carbon dioxide were measured on cation-exchanged (Li+, Na+, K+, Cs+) MCM-22 zeolite with the molar ratio of Si/Al=15 and series of Na-MCM-22 of Si/Al molar ratios varying in the range from 15 to 40 at 273, 293, 313 and 333 K. Based on the known temperature dependence of CO2 adsorption, isosteric heats of adsorption were calculated. The obtained dependences of isosteric heats related to the amount of CO2 adsorbed have provided detailed insight into the interaction of carbon dioxide molecule with alkali metal cations.

  Adsorpční izotermy oxidu uhličitého byly měřeny při 273, 293, 313 a 333 K jednak na zeolitu MCM-22 s poměrem Si/Al = 15 modifikovaném iontovou výměnou (kationty Li+, Na+, K+, Cs+), jednak na sodných formách tohoto zeolitu s poměrem Si/Al = 15 až 40. Na základě teplotní závislosti adsorpce byla vypočtena izosterická adsorpční tepla. Získané výsledky poskytly detailní informace o interakci molekul oxidu uhličitého s kationty alkalických kovů lokalizovaných v zeolitické mřížce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173547