Počet záznamů: 1  

SOL characterization and LH coupling measurements on JET in ITER-relevant conditions

 1. 1. 0326396 - UFP-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Goniche, M. - Ekedahl, A. - Mailloux, J. - Petržílka, Václav - Rantamäki, K. - Belo, P. - Corrigan, G. - Delpech, L. - Erents, K. - Jacquet, P. - Kirov, K. - Mayoral, M.-L. - Ongena, J. - Portafaix, C. - Stamp, M. - JET EFDA, Contributors. - Zastrow, K-D.
  SOL characterization and LH coupling measurements on JET in ITER-relevant conditions.
  [Charakterizace SOL a vazba LH vlny na plazma na JETu za ITER relevantních podmínek.]
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 51, č. 4 (2009), 044002-18 ISSN 0741-3335
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: SOL * LH wave * plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.409, rok: 2009

  Lower hybrid (LH) current drive experiments have been carried out on JET with an antenna–plasma separatrix distance varying between 0.09 and 0.15 m, and LH power in the range 0–3.2MW.

  Na tokamaku JET byly provedeny experimenty s vlečením proudu dolně hybridní (LH) vlnou, při vzdálenosti plazma – separatrix měnící se mezi 0.09 a 0.15 m, a s výkonem LH vlny v rozmezí 0 – 0.3 MW.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173508