Počet záznamů: 1

Separation of similar yeast strains by IEF techniques

 1. 1.
  0326337 - UIACH-O 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Horká, Marie - Růžička, F. - Holá, V. - Šlais, Karel
  Separation of similar yeast strains by IEF techniques.
  [Separace podobných kmenů kvasinek IEF technikami.]
  Electrophoresis. Roč. 30, č. 12 (2009), s. 2134-2141 ISSN 0173-0835
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: biofilm * Candida * lysis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.077, rok: 2009

  In this contribution the whole cells of Candida strains were separated and detected by CIEF with UV detection in the pH gradient in the pH range 2.0 - 3.3 and 3.3-4.7 or the lysates of their outer membrane by gel IEF or by CIEF (pH range 3-10), respectively. The strains of yeast were identified on the basis of the differences between their isoelectric points or characteristic fingerprints of their lysates.

  V publikaci jsou představeny separace a detekce celých buněk kmenů Candida pomocí kapilární isoelektrické fokusace, pH gradient 2.0 - 3.3 a 2.0-4.7 nebo lyzátů jejich vnější membrány pomocí gelové a kapilární izoelektrické fokusace (pH gradient 3-10). Kmeny kvasinek byly identifikovány na základě rozdílů v jejich izoelektrických bodech nebo rozdílech ve "fingrprintu" jejich lyzátů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173470