Počet záznamů: 1  

Ne/nápadné proměny vnitřního města v postsocialistickém období. Sociologický a etnologický výzkum v Brně

 1. 1. 0326331 - UEF-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Steinführer, A. - Pospíšilová, Jana - Grohmannová, Jana
  Ne/nápadné proměny vnitřního města v postsocialistickém období. Sociologický a etnologický výzkum v Brně.
  [In/Conspicuous Changes of the innerCity during Post-Socialism: Sociological and Ethnological Research in Brno.]
  Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Červený Kostelec: Pavel Mesvart ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, 2009 - (Ferenčuhová, S.; Hledíková, M.; Galčanová, L.; Vacková, B.), s. 129-152. ISBN 978-80-210-4866-9.
  [Město:Proměnlivá ne/samozřejmost. Brno (CZ), 30.11.2007-1.12.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: sociology * ethnology * cultural anthropology * city * inner city * Brno * Czech Republic * post-socialism
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie se zabývá dosud málo zkoumanými otázkami urbánního výzkumu v České republice: změnami a také kontinuitou a setrvalostí vnitřního města v průběhu postsocialistické transformace. Na příkladu demografických, etnických a vlastnických struktur ve vnitřním městě Brně je ukázáno, jaké procesy a změny se zde během postsocialistického období udály a na které otázky by se měl zaměřit další výzkum.

  The paper deals with under researched urban issues in thr Czech Republic. It is particularly devoted to the inner cities, the changes occurring there during the post-socialist transition but also to some continuous and persistent patterns. Through examining the demografic, ethnic and property structures of the inner city of Brno, we shed light on some of the processes which have been occuring here during post-socialism and which should be the focus of further research.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173465