Počet záznamů: 1  

Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR) a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů

 1. 1. 0326298 - BC-A 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Prenerová, E. - Zemek, Rostislav - Weyda, František - Volter, Lubomír
  Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR) a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů.
  [Strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.011.PFR) and the method for controlling insect.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , České Budějovice, Prenerová Iva Ing. CSc., Bernatice u Milevska. Datum podání přihlášky: 23.06.2008. Datum udělení patentu: 10.06.2009. Číslo patentu: 300701
  Grant CEP: GA MŠk 2B06005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Cameraria ohridella * horse chestnut leaf miner * biological control
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1070998&lan=cs

  Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.011.PFR) uložený ve sbírce CCM (Czech Collection of Microorganisms) v Brně, využitelný pro biologickou ochranu substrátů napadených hmyzími škůdci a roztoči. Napadené dřeviny, rostliny apod. se ošetřují blastosporami či konidiosporami tohoto kmene.

  Strain of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.011.PFR) deposited in collection CCM (Czech Collection of Microorganisms) in Brno, applicable for biological control of substrates infested by insect and mite pests. Infested woods, plants, etc. are treated with blastospores or conidiospores of this strain.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173440