Počet záznamů: 1

Processing of Medical Images in Virtual Distributed Environment

 1. 1.
  0326277 - UIVT-O 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kulhánek, T. - Šárek, Milan
  Processing of Medical Images in Virtual Distributed Environment.
  [Zpracování medicínské obrazové informace ve virtuálním distribuovaném prostředí.]
  EATIS '09. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems. New York: ACM, 2009, a10-1-a10-3. ISBN 978-1-60558-398-3.
  [EATIS '09. Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha (CZ), 03.06.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: PACS * grid * virtualization
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The processing of medical images within a PACS system depends on high capacity of communication channels and high performance of computational resources. We introduce pilot project utilizing grid technology to distribute functionality of PACS system to several machines located in distant places which allows economizing utilization of network channels. We also discuss benefits and disadvantages of virtualization techniques allowing to separate physical machine capabilities from the operating system. We compare this pilot project utilizing high speed CESNET 2 network with similar mature projects based mainly on P2P secure connection, centralized system and proprietary protocols.

  Zpracování medicínských informací PACS systému závisí na vysoké kapacitě komunikačních kanálů a vysokém výkonu výpočetních zdrojů. Představujeme pilotní projekt, který využívá grid technologii k distribuci funkcí PACS systému na několik strojů ve vzdálených místech, což umožňuje ekonomické využití síťových kanálů. Rovněž diskutujeme výhody a nevýhody virtualizačních technik, které umožní oddělení fyzické vlastnosti stroje od operačního systému. Porovnáváme tento pilotní projekt, který využívá vysokorychlostní síť CESNET2 s podobnými projekty, které využívají P2P nebo centralizované systémy s využitím CESNET2 nebo obecně Internetu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173426