Počet záznamů: 1  

Paolo Barbò da Soncino: la vita ed il pensiero di un tomista rinascimentale

 1. 1. 0326267 - FLU-F 2010 RIV IT ita J - Článek v odborném periodiku
  Jindráček, Efrem
  Paolo Barbò da Soncino: la vita ed il pensiero di un tomista rinascimentale.
  [Paulus Barbus of Soncino: the Life and the Thought of some Renaissance Thomist.]
  Archivum Fratrum Praedicatorum. Roč. 79, č. 79 (2009), s. 79-148 ISSN 0391-7320
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Paul Barbus of Soncino * Thomism * Renaissance
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Il presente articolo offre la prima biografia critica di un tomista italiano del periodo del Rinascimento, appartenete alla scuola bolognese, Paolo Barbò da Soncino († 1495). L'articolo analizza la sua opera e completa la biografia del filosofo. Il riguardo particolare è rivolato al suo capolavoro, le Acutissimae Quaestiones Metaphysicales (l'esposizione della Metafisica di Aristotele), loro ordine interno, le fonti e l'influsso.

  The article offers the first critical biography of some Italian Renaissance Thomist of the school of Bologna, Paul Barbus of Soncino († 1495). The papers analyse and complete his bibliography. The particular interest is aimed at his fundamental work Acutissimae Quaestiones Metaphysicales (the exposition of Aristotle's Metaphysic), their arrangement, fonts and influence.

  Uvedený článek přináší první kritický životopis italského renesančního tomisty z boloňské školy, Pavla ze Soncina († 1495). Analyzuje jeho dílo a kompletuje jeho bibliografii. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu stěžejnímu pojednání Acutissimae Quaestiones Metaphysicales, jejich uspořádání, pramenům a vlivu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173419