Počet záznamů: 1

Model of corrosion process in chosen Ni-based material exposed to eutectic LiF-NaF molten salts mixture

 1. 1.
  0326258 - UFM-A 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Král, Lubomír - Čermák, Jiří - Matal, O. - Šimo, T. - Nesvadba, L.
  Model of corrosion process in chosen Ni-based material exposed to eutectic LiF-NaF molten salts mixture.
  [Model korozního procesu ve vybraní materiálu na bázi Ni exponovaném v eutektické směsi roztavených solí LiF-NaF.]
  Metal 2009. Conference Proceedings. Ostrava: Tanger s. r. o, 2009, s. 246-252. ISBN 978-80-87294-04-8.
  [METAL 2009. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /18./. Hradec nad Moravicí (CZ), 19.05.2009-21.05.2009]
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/067
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: molten salts * corrosion * Ni-alloys
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika

  This work is devoted to study of changes of structure and chemical composition in the surface layer of chosen candidate alloy Ni - 6 W - 9 Mo - 1.7 Ti - 7 Cr (in wt.%) for application in molten salt technology. The material was studied before and after its exposure to molten 60 mol. % LiF + 40 mol. % NaF at temperature 953 K. Exposure times were 100, 300 and 1000 hrs. The structure of alloys was studied by SEM and its phase composition was checked by XRD. The measurement was carried out in a quasidynamic regime to simulate the flux of coolant (i.e., the mixture of salts) in the pipeline.

  Tato práce je věnována studiu změn ve struktuře a chemickém složení v povrchové vrstvě vybrané kandidátní slitiny Ni - 6 W - 9 Mo - 1.7 Ti - 7 Cr (hm.%) pro aplikaci v technologii roztavených solí. Materiál byl studován před a po expozici v roztavené směsi 60 mol. % LiF + 40 mol. % NaF při teplotě 953 K. Expoziční časy byly 100, 300 a 1000 h. Struktura slitiny byla studována pomocí SEM a její fázové složení pomocí XRD. Měření probíhalo v kvazidynamickém režimu, který simuloval tok chladiva (tj. směsi solí) v potrubí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173413