Počet záznamů: 1

Detection of extracellular phosphatase activity at the single-cell level by Enzyme-Labeled Fluorescence and flow cytometry: The importance of time kinetics in ELFA labeling

 1. 1.
  0326242 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Duhamel, S. - Gregori, G. - Van Wambeke, F. - Nedoma, Jiří
  Detection of extracellular phosphatase activity at the single-cell level by Enzyme-Labeled Fluorescence and flow cytometry: The importance of time kinetics in ELFA labeling.
  [Detekce extracelulární fosfatázové aktivity na úrovni jednotlivých buněk metodou Enzyme-Labeled Fluorescence a průtokovou cytometrií.]
  Cytometry. Part A. 75A, č. 2 (2009), s. 163-168 ISSN 1552-4922
  Grant ostatní: MŠMT(CZ) PAI Barrande 2005-06-009-01
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: alkaline phosphatase * ELF phosphate * heterotrophic bacteria
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 3.032, rok: 2009

  ELF97 phosphate (ELF-P) is a useful compound for assessing the phosphorus-related status of planktonic aquatic populations. We have used a recently developed protocol that enables the detection by flow cytometry of ELF alcohol (ELFA), the product of ELF-P hydrolysis. The percentage of ELFA-labeled cells, the relative median ELFA fluorescence per cell, and the absolute ELFA fluorescence were determined in both freshwater (lake) and marine samples.

  ELF97 fosfát (ELF-P) je použitelný pro hodnocení stavu populací vodních organismů z hlediska metabolizmu fosforu. Použili jsme recentně vyvinutý postup který umožňuje detekci ELF alkoholu (ELFA), produktu hydrolýzy ELF-P. Ve sladkovodních a mořských vzorcích jsme stanovili procento buněk značených ELFA, relativní median fluorescence ELFA a absolutní fluorescenci ELFA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173402