Počet záznamů: 1  

Fotoelektronová mikroskopie ve třetím tisíciletí

 1. 1. 0326232 - UFCH-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bastl, Zdeněk
  Fotoelektronová mikroskopie ve třetím tisíciletí.
  [Photoelectron Spectroscopy in Third Millenium.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 5 (2009), s. 373-380 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400413; GA ČR GA106/06/0761
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: ultrafine photoelectron spectroscopy * laser photoelectron spectroscopy * roentgen photoelectron spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Metody fotoelektronové spektroskopie patří k relativně novějším experimentálním spektroskopickým technikám. V posledních dvou desetiletích prodělaly tyto metody dramatický rozvoj, který souvisel zejména s rozvojem vakuové techniky, mikroelektroniky, výpočetní techniky a vývojem nových zdrojů záření, zejména laserů a synchrotronů třetí generace (tj. synchrotronů s undulátory a wigglery). V důsledku tohoto rozvoje se významně rozšířil počet laboratoří ve světě, ve kterých jsou tyto metody používány a podstatným způsobem vzrostl i okruh jejich aplikací. Metoda XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) se stala v současnosti již rutinní metodou charakterizace povrchů pevných látek.

  The present review gives a concise overview of fundamentals, the present state and potential applications of ultraviolet, laser and X-ray photoelectron spectral methods such as UPS, PEEM, REMPI, ZEKE, XPS, HXPS and APPES are currently used. Attention is also paid to relations between the measured and calculated electron ionization and binding energies. The potentials of XPS methods to study surfaces and surface nanostructures at ambient pressure are highlighted. The advent of a new generation of photoelectron spectrometers and of new radiation sources significantly increased our knowledge in many important areas of chemistry and physics including electron structure of molecules, molecular ions and complexes, clusters, reaction intermediates in atmospheric and environmental chemistry, biochemistry, materials science and nanoscience.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173396