Počet záznamů: 1  

Controlled doping of double walled carbon nanotubes and conducting polymers in a composite: An in situ Raman spectroelectrochemical study

 1. 1. 0326230 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalbáč, Martin - Kavan, Ladislav - Dunsch, L.
  Controlled doping of double walled carbon nanotubes and conducting polymers in a composite: An in situ Raman spectroelectrochemical study.
  [Kontrolované dopování kompositů dvojstěnných uhlíkových nanotub a vodivých polymerů: In-situ Raman spektroelektrochemická studie.]
  Composites Science and Technology. Roč. 69, č. 10 (2009), s. 1553-1557 ISSN 0266-3538
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400400601; GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801; GA ČR GC203/07/J067; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: carbon nanotubes * nanocomposities * Raman spectroscopy * electrochemistry
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.901, rok: 2009

  The interaction of double wall carbon nanotubes (DWCNTs) and the conducting polymer poly(3,4-ethylenedioxythiphene/polystyrenesulfonate (PEDOT/PSS) was studied by in-situ Raman spectroelectrochemistry. The mixing of DWCNTs with PEDOT/PSS caused a partial doping of the outer tube of DWCNTs, which was indicated by the relative change of the Raman intensity of the DWCNTs features. On the other hand, the bands corresponding to inner tubes of DWCNTs and to the polymer were almost untouched by assembling both species into a composite. The in situ Raman spectroelectrochemical experiments have shown that the changes in electronic structure of inner tubes of DWCNTs embedded in PEDOT/PSS matrix are dependent on the doping level. While at the low doping level of the composite, the Raman features of inner tubes of DWCNTs do not change significantly, at high doping level they reflect the changes caused by the applied electrochemical potential similar to that observed in the polymer-free DWCNTs.

  Interakce dvojstěnných uhlíkových nanotub a vodivého polymeru poly(3,4-ethylenedioxythiphene/polystyrenesulfonate (PEDOT/PSS) byla studována pomocí in situ Ramanské spektroelektrochemie. Důsledkem smísení DWCNT s PEDOT/PSS bylo částečné dopování vnějších tub DWCNTs. Tento efekt byl detekován na základě relativní změny intensity Ramanských pásů DWCNTs. Na druhé straně Ramanské pásy odpovídající vnitřním tubám a polymeru téměř nebyly ovlivněny ani po smísení těchto komponent. Experimenty provedené pomocí in situ Ramanské spektroelektrochemie navíc ukázaly, že změny v elektronické struktuře vnitřních tub DWCNT v matrici PEDOT/PSS jsou závislé na míře dopování. Zatímco při nízké úrovni dopování kompozitu, Ramanské pásy vnitřních tub DWCNT se zásadně neměnily, při vyšší míře dopování odrážejí změny způsobené vloženým elektrochemickým potenciálem podobně jako v případě DWCNT bez přidání polymeru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173394