Počet záznamů: 1  

Photoluminescence of nanoporous silicon grains in TiO2 matrices

 1. 1. 0326229 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Frank, Otakar - Kavan, Ladislav - Kůsová, Kateřina - Dohnalová, Kateřina - Solovieva, Natalia - Cibulka, Ondřej - Pelant, Ivan
  Photoluminescence of nanoporous silicon grains in TiO2 matrices.
  [Fotoluminiscence zrn nanoporézního křemíku v matriciích z TiO2.]
  Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics. Roč. 6, č. 7 (2009), s. 1713-1716 ISSN 1862-6351
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA ČR GA202/07/0818; GA AV ČR IAA1010413; GA AV ČR(CZ) IAA101120804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: photoluminiscence * nanoparticles * TiO2
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  The first attempts on introducing luminescent porous silicon agglomerates into TiO2 thin film matrices are reported.

  Jsou popsány první pokusy o zabudování aglomerátů porézního křemíku do matric z TiO2 ve formě tenkých filmů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173393