Počet záznamů: 1  

Voltammetric Determination of Carcinogenic Air Pollutant 2-Nitrofluorene Using Polished Silver Solid Amalgam Composite Electrode

 1. 1. 0326228 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vyskočil, V. - Krejčová, Z. - Daňhel, A. - Navrátil, Tomáš - Barek, J.
  Voltammetric Determination of Carcinogenic Air Pollutant 2-Nitrofluorene Using Polished Silver Solid Amalgam Composite Electrode.
  [Voltametrické stanovení karcinogenních vzdu�ného polutantu 2-nitrofluorenu za použití leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody.]
  XXIX. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2009 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 123-126. ISBN 978-80-254-3997-5.
  [Moderní elektrochemické metody /29./. Jetřichovice (CZ), 25.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * nitrocompounds * detection * carcinogens
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  The emissions of gasoline and diesel engines contribute significantly to ever increasing pollution of living environment. Studied compound - 2 nitrofluorene (2 NF) - is proven to be carcinogenic to rats and thus possibly carcinogenic to humans. The procedure of determination of 2-NF using polished silver solid amalgam composite electrode (p AgSA-CE) was developed.

  Emise benzínových a dieselových motorů přispívají významně ke vzrůstu znečištění životního prostředí. Studovaná látka - 2-nitrofluoren (2-NF) byla prokázána jako karcinogenní pro krysy a tudíž možný karcinogen pro člověka. Byla vypracována procedura pro stanovení 2-NF za použití leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173392