Počet záznamů: 1  

Cadmium Transport through Biological Membranes

 1. 1. 0326224 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šestáková, Ivana - Navrátil, Tomáš
  Cadmium Transport through Biological Membranes.
  [Přenos kadmia přes biologické membrány.]
  XXIX. Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Best Servis, 2009 - (Barek, J.; Navrátil, T.), s. 108-110. ISBN 978-80-254-3997-5.
  [Moderní elektrochemické metody /29./. Jetřichovice (CZ), 25.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: biological membranes * cadmium
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie

  From complexing ligands, low molecular weight organic acids are important as plant exudates in soil solution, whereas sulfur containing - ligands phytochelatins - sequester Cd2+ inside the cell vacuole. Voltammetrically determined fytochelatins concentration could be correlated with total Cd concentration found in different parts of plant.

  Z kompletujících ligandů, nízkomolekulární organické kyseliny jsou důležité jako rostlinné exudáty v půdních roztocích, zatímco síru obsahující ligandy - fytochelatiny - izolují Cd2+ uvnitř vakuol. Voltametricky stanovené koncentrace fytochelatinů mohou být korelovány s celkovým obsahem kadmia nalezeným v různých částech rostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173388