Počet záznamů: 1  

In-flight State of Dual-phase Fe-Al Based Powder Particles Subjected to WSP Spraying

 1. 1. 0326192 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Skiba, Tomáš - Voleník, Karel - Neufuss, Karel - Mušálek, Radek - Karlík, M.
  In-flight State of Dual-phase Fe-Al Based Powder Particles Subjected to WSP Spraying.
  [Vlastnosti částic dvoufázového prášku na bázi Fe-Al stříkaných metodou WSP.]
  Proceedings of WORKSHOP 2009. Vol. Special Issue Part A Workshop 2009. Prague: Czech Technical University in Prague, 2009, s. 202-203. CTU REPORTS. ISBN 978-80-01-04286-1.
  [Workshop 2009. Prague (CZ), 16.02.2009-20.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: plasma spraying * Fe-Al * intermetallics * in-flight state
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  http://workshop.cvut.cz/2006/download.php?source=ws2009.pdf

  Paper deals with properties of the in-flight state powder particles subjected to spraying via water stabilized plasma torch. Properties such as chemical and phase composition and characterization of the microstructure are described. Severe evaporation of Al is observed.

  Práce se zabývá vlastnostmi částic ve stavu bezprostředně po průchodu plasmovým plamenem typu WSP. Prášek je charakterizován z hlediska chemického a fázového složení. Dále je rozebrána mikrostruktura částic. V částicích je pozorován velký úbytek hliníku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173370