Počet záznamů: 1

Regional tritrophic relationship patterns of five aphid parasitoid species (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)in agroecosystem-dominated landscapes of southeastern Europe

 1. 1.
  0326176 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomanović, Ž. - Kavallieratos, N. G. - Starý, Petr - Stanisavljević, L. Ž. - Ćetković, A. - Stamenković, S. - Jovanović, S. - Athanassiou, CH. G.
  Regional tritrophic relationship patterns of five aphid parasitoid species (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae)in agroecosystem-dominated landscapes of southeastern Europe.
  [Regionální tritrofické vztahy 5 parazitoidů mšic (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) v agrokeosystémy dominující krajině jihozápadní Evropy.]
  Journal of Economic Entomology. Roč. 102, č. 3 (2009), s. 836-854 ISSN 0022-0493
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5007102
  Grant ostatní:The Ministry of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia(CS) 143006B
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: aphid parasitoids * southeastern Europe * tritropic interactions
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.296, rok: 2009

  A regional survey of the complex tritrophic associations (parasitoid-aphid-plant) of aphid parasitoids was carried out to determine and explore the patterns of those associations in various types of environments. The results were compared in a regional mediterranean versus continental context.The correspondence of parasitoid-aphid combinations among habitat region combinations is very high and specific.The Mediterranean and continental regions are clearly distinguished by a contrasting pattern of trophic interactions in crop habitats, whereas the noncrop habitats contribute in lesser degree to these differences.Although not easily quantified, the overall positive effects of larger parasitioid diversity in noncrop habitats are undoubtedly related to the distribution and structure of noncrop habitats patches in agroecosystems at a landscape scale.

  Cílem regionálního výzkumu byl komplex tritrofických asociací (parazitoid-mšice-rostlina) parazitoidů mšic v různých typech prostředí. Výsledky byly srovnány v kontextu Středozemí a kontinentu.Obě oblasti se zřetelně lišily v trofických interakcích v kulturních plodinách, zatím co mimo -kulturní biotopy vykazovaly meně odlišnosti.I když nejsou snadno kvantifikovatelné, celkové positivní účinky diverzity parasitoidů v mimo -kulturních systémech ve vztahu k rozšíření a struktuře ostrůvkovitých biotopů v agroekosystémech v krajinném měřítku jsou zřejmé.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173360