Počet záznamů: 1  

Physics of Penetration of Resonant Magnetic Perturbations Used for Type I Edge Localized Modes Suppression in Tokamaks

 1. 1. 0326161 - UFP-V 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bécoulet, M. - Huysmans, G. - Garbet, X. - Nardon, E. - Schaffer, M. - Garofalo, A. - Shaing, K. - Cole, A. - Park, J.K. - Cahyna, Pavel
  Physics of Penetration of Resonant Magnetic Perturbations Used for Type I Edge Localized Modes Suppression in Tokamaks.
  [Fyzika průniku rezonantních magnetických perturbací používaných pro potlačení okrajově lokalizovaných modů typu I v tokamacích.]
  Proceedings of the 22nd IAEA Fusion Energy Conference. Vienna: The International Atomic Energy Agency, 2009, TH/2-1Ra-TH/2-1Ra. IAEA. ISBN N.
  [IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva (CH), 13.10.2008-18.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: resonant magnetic perturbations * ELM control * neoclassical toroidal viscosity * mode penetration
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www-naweb.iaea.org/napc/physics/FEC/FEC2008/html/node208.htm

  Resonant Magnetic Perturbations (RMP) generated by external coils have been shown to be effective in mitigating Type I ELMs. The present days extrapolations to ITER are mainly based on vacuum field modelling. However, depending on plasma parameters and RMP spectrum and amplitude, the actual RMP field may be very different. The present paper describes physics of penetration of RMP into the toroidally rotating plasma. The cylindrical reduced MHD modelling for specific RMP coils in ITER and DIII-D demonstrated that central islands are expected to be shielded due to the stronger rotation and lower resistivity compared to edge plasma which is expected to be ergodised for both machines. Non-resonant harmonics are not screened by plasma rotation, hence they could play an important role in neoclassical toroidal viscosity (NTV) braking mechanism. Latest RMP coil designs for ITER are analysed with respect to the minimisation of non-resonant NTV braking effect and the optimisation of the design.

  Rezonantní magnetické perturbace (RMP).vytvářené externími cívkami se ukazují být účinné pro kontrolu ELMů (edge localized modes – okrajově lokalizovaných modů) typu I. Současné extrapolace na ITER jsou založeny převážně na modelování vakuového pole. V závislosti na parametrech plazmatu a spektru a amplitudě RMP může být ale skutečné pole velmi odlišné. V tomto příspěvku je popsána fyzika průniku RMP do toroidálně rotujícího plazmatu. Válcové redukované MHD modelování pro RMP cívky na DIII-D a ITERu ukázalo, že pro ostrovy ve středu lze očekávat jejich odstínění díky silnější rotaci a nižší rezistivitě ve srovnání s okrajovým plazmatem kde je pro obě zařízení očekávána ergodizace. Nerezonantní harmoniky nejsou stíněny rotací, tudíž mohou hrát významnou roli v brždění plazmatu neoklasickou toroidální viskozitou (NTV). Nejnovější návrhy RMP cívek pro ITER jsou analyzovány s ohledem na minimalizaci NTV brždění a optimalizaci návrhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005251