Počet záznamů: 1  

Domain Averaged Fermi Hole Analysis for Open-Shell Systems

 1. 1. 0326117 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ponec, Robert - Ferran, F.
  Domain Averaged Fermi Hole Analysis for Open-Shell Systems.
  [Analýza doménově průměrovaných Fermiho děr pro systémy s otevřenou slupkou.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 19 (2009), s. 5773-5779 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0118
  Grant ostatní:MICINN(ES) AP2005-2997
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: bonding interaction * methology * analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  The paper reports the extension of the new original methodology for the analysis and visualization of the bonding interactions, known as the analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH), to open shell systems. The proposed generalization is based on straightforward reformulation of the original approach within the framework of unrestricted Hartree-Fock (UHF) and/or Kohn-Sham (UKS) level of the theory. The application of the new methodology is demonstrated on the detailed analysis of the picture of the bonding in several simple systems involving doublet state of radical-cation NH3(+) and triplet ground state of the O2 molecule.

  Článek přináší rozšiření původní originální metody pro analýzu vazebného uspořádání známé jako analýza doménově průměrovaných Fermiho děr pro systemy s otevřenou slupkou. Navržené zobecněni je založeno na reformulaci původního přístupu do rámce unrestricted Hartree-Fockovy (UHF) resp. Kohn-Shamovy (UKS) aproximace. Aplikace nové metody je demonstrována na detailní analýze vazebného uspořádání několika jednoduchých molekul s nepárovými elektrony.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005246