Počet záznamů: 1

Humidity sensor based on Na salt of sulphonated diketo-pyrrollo-pyrroll: Electrical and optical properties

 1. 1.
  0326116 - UMCH-V 2010 RIV FI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zmeškal, O. - Vyňuchal, J. - Nešpůrek, Stanislav - Bednář, P. - Salyk, O.
  Humidity sensor based on Na salt of sulphonated diketo-pyrrollo-pyrroll: Electrical and optical properties.
  [Senzor vlhkosti založený na bázi Na soli sulfonovaného diketo-pyrrollo-pyrrollu: Elektrické a optické vlastnosti.]
  Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2009 - (Vainikainen, P.), s. 322-328. ISBN 978-951-22-9940-9.
  [International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances /8./. Espoo (FI), 01.06.2009-05.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN401770651; GA AV ČR KAN400720701; GA MPO FT-TA3/048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: humidity sensor * optical properties * electrical properties
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Three methods, impedance spectroscopy, ellipsometry and interference microscopy were used to describe the influence of water vapour exposure on optical and electrical parameters of thin films of Na salt of sulphonated 3,6-diphenyl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione.

  Tři metody, impedanční spektroskopie, elipsometrie a interferenční mikroskopie byly použity pro popis vlivu vodních par na optické a elektrické parametry tenkých vrstev Na solí sulfonovaného 3,6-diphenyl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dionu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173327