Počet záznamů: 1

Detection of chlorine in water

 1. 1.
  0326064 - URE-Y 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašík, Ivan - Mrázek, Jan - Podrazký, Ondřej - Seidl, Miroslav - Aubrecht, Jan - Tobiška, Petr - Pospíšilová, Marie - Matějec, Vlastimil - Kovács, B. - Markovics, A. - Szili, M.
  Detection of chlorine in water.
  [Detekce chloru ve vodě.]
  Sensors and Actuators B - Chemical. Roč. 139, č. 1 (2009), s. 139-142 ISSN 0925-4005
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06034; GA ČR(CZ) GA102/05/0948
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: optical fiber sensor * chlorine
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Impakt faktor: 3.083, rok: 2009

  This paper deals with fiber-optic detection of chlorine in water by commercially available transducer o-phenylenediamine electrochemically immobilized onto fiber-optic substrates coated with Indium-Tin-Oxide (ITO). A limit of detection of chlorine in water of around 0.2 ppm has been achieved, making the detection of chlorine in water within the hygienic limits feasible.

  Práce se zabývá vláknově-optickou detekcí chloru ve vodě s využitím komerčně dostupného převodníku o-phenylendiaminu, elektrochemicky imobilizovaného na vláknově-optické substráty pokryté vrstvou Indium-Tin-Oxide (ITO). Byl dosažen detekční limit okolo 0.2 ppm, což umožňuje detekci chloru ve vodě v rámci hygienických norem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173290