Počet záznamů: 1

Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech

 1. 1.
  0326051 - UGN-S 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Souček, Kamil - Staš, Lubomír
  Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech.
  [Permeability measurement of geocomposites on orthogonal specimens.]
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009. Ostrava: VŠB-TUO, 2009, s. 120-126. ISBN 978-80-248-1958-7.
  [Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009, Mezinárodní seminář /14./. Ostrava (CZ), 19.02.2009-20.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/07/1533
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: permeability measurement * grouting * chemical grouts
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Koeficient filtrace u geokompozitů je důležitý parametr pro hodnocení účinku ěsnících chemických injektáží. V některých případech může nastat problém s přípravou válcových zkušebních těles vrtáním (tj. rozpadání vrtného jádra na malé kousky v procesu vrtání). V tomto případě je výhodnější formování zkušebních těles řezáním než vrtáním. Příspěvek popisuje návrh přípravy a způsob měření koeficientu filtrace na pravoúhlých zkušebních tělesech. V příspěvku jsou rovněž uvedeny výsledky měření koeficientu filtrace geokompozitu odebraného in situ.

  The hydraulic conductivity coefficient of geocomposites is important parameter for evaluation of sealing chemical grouting. There can be problem with preparing of cylindrical gocomposite specimens by drilling for permeability measurements in some cases (e.g. specimens fall into small pieces of irregular shapes). In such cases shaping of geocomposite specimens is easier by cutting than drilling. The paper deals with concept of preparing and methods of hydraulic conductivity measurements at orthogonal geocsomposites specimens conditions. There are some results of geocomposites permeability measurements in this paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173279