Počet záznamů: 1  

Comparative study of SPR and ELISA methods based on analysis of CD166/ALCAM levels in cancer and control human sera

 1. 1. 0326027 - URE-Y 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaisocherová, Hana - Faca, V.M. - Taylor, A. D. - Hanash, S. - Jiang, S.
  Comparative study of SPR and ELISA methods based on analysis of CD166/ALCAM levels in cancer and control human sera.
  [Srovnávací studie metod SPR a ELISA založená na analýze vzorků krevního séra pacientů s rakovinou a zdravých jedinců na přítomnost CD166/ALCAM.]
  Biosensors and Bioelectronics. Roč. 24, č. 7 (2009), s. 2143-2148 ISSN 0956-5663
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: SPR * ELISA * Cancer biomarkers
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 5.429, rok: 2009

  In this work, an ptimized SPR assay was implemented and its performance compared with an ELISA assay for CD166/activated cell leukocyte adhesion molecule (ALCAM), as candidate pancreatic cancer marker, based on direct and amplified detection in buffer and in human serum samples from healthy individuals and subjects with cancer. It is demonstrated that SPR can distinguish between ALCAM levels in cancer and control sera using direct detection without the need for additional amplification steps.

  V této práci byla metoda SPR porovnána s metodou ELISA pro přímou a amplifikovanou detekci perspektivního biomárkru rakoviny – CD166 / ALCAM v pufru a ve zředěném lidském krevním séru pacientů s rakovinou a zdravými jedinci. Je ukázáno mmo jiné, že metoda SPR může rozlišit hladiny ALCAMu mezí pozitivními a negativními vzorky séra přímou detekcí bez nutnosti amplifikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173267