Počet záznamů: 1  

Simulation of phytomass productivity based on the optimum temperature for plant growth in a cold climate

 1. 1. 0326006 - UH-J 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Šír, Miloslav - Lichner, Ľ. - Tesař, Miroslav - Hallet, M. B. - Martinková, M.
  Simulation of phytomass productivity based on the optimum temperature for plant growth in a cold climate.
  [Simulace produkce fytomasy založená na optimální teplotě pro růst rostlin v chladném klimatu.]
  Biologia. Roč. 64, č. 3 (2009), s. 615-619 ISSN 0006-3088
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS200420562; GA ČR GA205/08/1174; GA ČR GA526/08/1016; GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07
  Grant ostatní:MŠMT(CZ) 2B06132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: phytomass productivity * plant temperature * plant transpiration * ecological optimality theory * cold climate
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  During long-term monitoring (more than 20 years) of the hydrologic regime at 20 mountainous sites in the Czech Republic (altitude 600–1400 m a.s.l.; vegetation season April–September; mean air temperature 8–10ºC; mean total precipitation 400–700 mm; mean duration of sunshine 1100–1300 hours; mean potential transpiration 200–250 mm) it was found that plant temperature does not rise above about 25ºC when plants transpire. According to the ecological optimality theory, the phytocenosis that is able to survive unfavourable conditions and produce the biggest amount of phytomass will prevail at sites occurring in long-term stable natural conditions. Simulation of phytomass productivity based on the optimum temperature for plant growth showed that plants with an optimum temperature of about 25 ºC can survive the unfavourable conditions and produce the largest amount of phytomass at the site studied in the long-term.

  V průběhu dlouholetého monitoringu (více jak 20 let) hydrologického režimu na 20 horských lokalitách v České republice (nadmořská výška 600–1400 m n.m.; vegetační období duben –září; průměrná teplota 8–10ºC; průměrný srážkový úhrn 400–700 mm; průměrné trvání slunečního svitu 1100–1300 hodin; průměrná potenciální transpirace 200–250 mm) bylo zjištěno, že teplota rostlin nepřesahuje 25 ºC, když rostliny transpirují. Podle teorie ekologické optimality převládne na stanovištích v dlouhodobém měřítku vegetace, která přežije nepříznivé podmínky a vyprodukuje největší množství fytomasy. Simulace produktivity fytomasy, založená na poznatku o optimální teplotě pro fotosyntézu, ukázala, že na studované ploše rostliny s optimální teplotou asi 25 ºC přežívají nepříznivé podmínky a produkují největší množství fytomasy v dlouhodobém měřítku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173252