Počet záznamů: 1

Volume and enthalpy recovery of glass-forming polymers and the predictions controlled by internal energy

 1. 1.
  0325985 - UH-J 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Říha, Pavel - Slobodian, P. - Kubát, J.
  Volume and enthalpy recovery of glass-forming polymers and the predictions controlled by internal energy.
  [Vliv doby stárnutí na změnu objemu a entalpie a-PMMA při skelném přechodu po ohřátí.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 54, č. 1 (2009), s. 59-71 ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: a-PMMA * Glass transition * Aging * Cooperative relaxation model
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  In the paper we describe the volumetric and enthalpic response of a-PMMA during heating at constant rate through the glass transition region following an aging period of varying length. The description employs a relaxation function based on a cooperative model where the elementary events tend to occur in clusters due to mutual induction reminiscent of the mechanism underlying B-E statistics. The approach is found to produce good agreement with the observed temperature dependence of specific volume and enthalpy. Also the peaks in thermal expansivity and heat capacity are well described, both with regard to their intensity and position along the temperature axis.

  V článku je popsána změna objemu a entalpie a-PMMA během ohřevu konstantní rychlostí nad teplotu skelného přechodu po různých dobách stárnutí. Popis využívá relaxačních funkcí vyplývajících z kooperativního modelu, kdy elementární změny probíhají seskupeně se vzájemnou indukcí připomínající mechanismus B-E statistiky. Výsledky jsou v dobré shodě s experimentálními výsledky závislostí specifického objemu a entalpie na teplotě. Náhlý vzestup teplotní roztažnosti a kapacity je rovněž dobře popsán a to jak vzhledem k jeho intenzitě, tak poloze na teplotní ose.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173236