Počet záznamů: 1

Electrical, optical and structural properties of lead iodide

 1. 1.
  0325983 - URE-Y 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Matuchová, Marie - Žďánský, Karel - Zavadil, Jiří - Danilewsky, A. - Maixner, J. - Alexiev, D.
  Electrical, optical and structural properties of lead iodide.
  [Elektrické, optické a strukturní vlastnosti jodidu olovnatého.]
  Journal of Materials Science-Materials in Electronics. Roč. 20, č. 3 (2009), s. 289-294 ISSN 0957-4522
  Grant CEP: GA ČR GC104/08/J025
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: Semiconductors * Galvanomagnetic effects * Photoluminescence
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.020, rok: 2009

  Preparation of PbI2 crystals by direct synthesis from lead and iodine with the addition of rare earth elements, their iodides and Au, Ag and Ge is reported. Electrical, luminescence and structural properties of prepared crystals were investigated in view of their use in radiation detection.

  Je presentována příprava PbI2 pomocí přímé syntézysz olova a jodu s přidáním prvků vzácných zemin a jejich jodidů a dále Au, Ag a Ge. Byly vyšetřovány elektrick,é luminiscenční a strukturní vlastnosti připravených krystalů s ohledem na jejich využití pro detekci radiačního záření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173235