Počet záznamů: 1  

Re-Modelling of Laves Phases in the Cr-Nb and Cr-Ta Systems Using First-Principles Results

 1. 1. 0325891 - UFM-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pavlů, Jana - Vřešťál, Jan - Šob, Mojmír
  Re-Modelling of Laves Phases in the Cr-Nb and Cr-Ta Systems Using First-Principles Results.
  [Nové modelování Lavesových fází v systémech Cr-Nb a Cr-Ta s využitím výsledků z prvních principů.]
  Calphad - Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry. Roč. 33, č. 1 (2009), s. 179-186 ISSN 0364-5916
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/1078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ab initio calculations * Laves phases * phase diagrams
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.904, rok: 2009

  Total energies of Laves phases Cr2X, CrX2, CrCr2 and XX2 (X=Nb,Ta) in all three structural forms C14, C15 and C36 have been calculated ab initio by pseudopotential VASP code with a complete relaxation of structural parameters. The calculated values were used in a two sublattice model for re modelling of Gibbs energies of Laves phases and subsequently for calculation of phase diagrams of Cr Nb and Cr Ta systems by CALPHAD method. It turns out that application of ab initio calculated values of total energy of hypothetical “end members” in a two sublattice model substantially simplifies the modelling and lowers the number of necessary parameters. Comparison of phase diagrams obtained by a model using first principles results with previous empirical approach as well as relative stability of Cr2X polytypes is presented.

  Pomocí ab initio výpočtů byly stanoveny totální energie Lavesových fází Cr2X, CrX2, CrCr2 and XX2 (X=Nb,Ta) ve všech třech strukturních formách C14, C15 a C36. Vypočtené hodnoty byly využity v dvoumřížkovém modelu ke stanovení Gibbsových energií Lavesových fází a ke konstrukci fázových diagramů systémů Cr-Nb a Cr-Ta. Ukazuje se, že použití hodnot totálních energií vypočtených z prvních principů značně zjednodušuje modelování fázových diagramů metodou CALPHAD a snižuje počet potřebných parametrů. Je zde presentováno srovnání dosažených výsledků s výzledky získanými dřivějšími postupy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173173