Počet záznamů: 1  

Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole

 1. 1. 0325842 - UGN-S 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Kořínek, R. - Kukutsch, Radovan - Lednická, Markéta - Žůrek, P.
  Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole.
  [Image of geotechnical monitoring in medieval mine.]
  Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2009, s. 292-297. ISBN 978-80-227-3057-0.
  [Mezinárodní geotechnická konference /9./ - Geotechnický monitoring. Bratislava (SK), 01.06.2009-02.06.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA105/09/0089
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: geotechnical monitoring * medieval mine Jeroným
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Řada experimentálních prací byla zahájena v Dole Jeroným k získání objektivních informací o stabilitním stavu tohoto středověkého díla. Proto byl vyvinut distribuovaný měřicí systém. Hlavní důraz byl věnován ke zhodnocení pohybů horninových bloků a změn úrovně hladiny důlních vod.

  To obtain more objective and specific idea about the stress-strain and stability state of Jeroným medieval mine, many experimental works started. Distributed control and measurement network was realized. The main emphasis was directed to evaluation of movements of rock blocks and changes of mining water levels.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173133