Počet záznamů: 1  

HPMA-based polymer conjugates with drug combination

 1. 1. 0325690 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Krakovičová, Hana - Etrych, Tomáš - Ulbrich, Karel
  HPMA-based polymer conjugates with drug combination.
  [Polymerní konjugáty na bázi HPMA s kombinací léčiv.]
  European Journal of Pharmaceutical Sciences. Roč. 37, 3-4 (2009), s. 405-412 ISSN 0928-0987
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR IAAX00500803; GA AV ČR IAA400500806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: HPMA copolymers * drug carriers * doxorubicin
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.608, rok: 2009

  Synthesis and physico-chemical behavior of new polymer–drug conjugates intended for the treatment of cancer were investigated. In the polymer conjugate with the expected dual therapeutic activity, two drugs, a cytostatic agent doxorubicin and anti-inflammatory drug dexamethason were covalently attached to the same polymer backbone via hydrolytically labile pH-sensitive hydrazone bonds.

  Byla provedena syntéza a zkoumáno fyzikálně-chemické chování nových polymerních konjugátů s léčivem určené pro léčbu rakoviny. V polymerním konjugátu s očekávanou duální terapeutickou aktivitou byla navázána kovalentní vazbou dvě léčiva, cytostatikum doxorubicin a protizánětlivé léčivo dexametazon, na jeden polymerní řetězec přes hydrolyticky labilní pH-senzitivní hydrazonovou vazbu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005226